Regulamin Klubowy Puchar Masters Seniorów Kraków 14-15.07.2021

 

1. Uprawnieni do gry w turnieju:

a. Kobiety i mężczyźni, którzy ukończą 65 lat na dzień przed rozpoczęciem turnieju z opłaconą składką członkowską w PZG .

2. Kwalifikacje, opłaty, zgłoszenia:

a. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 40 drużyn.

b. Drużyna składa się z 3 zawodników.

c. Zawodnik, który został zgłoszony do danej drużyny w dniu rejestracji, zostaje do niej przypisany na czas trwania turnieju. Każda drużyna jest uprawniona do wprowadzenia do gry zawodnika rezerwowego w zastępstwie zgłoszonego. Zawodnika do gry desygnuje kapitan drużyny.

d. Dopuszcza się do udziału w turnieju większej liczby drużyn z danego klubu w przypadku zgłoszenia się do turnieju mniejszej ilości drużyn niż 40.

e. W przypadku zgłoszenia się większej niż 40 ilości drużyn klubowych, do turnieju będą zakwalifikowane drużyny zgodnie z terminem zgłoszenia.

g. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą na stronie midgolf.pl mailowo marek@midgolf.pl lub telefonicznie 603 387 230 do 10.07.2021r. z podaniem nazwiska kapitana drużyny.

h. Imienny wykaz zawodników należy przesłać do dnia 10.07.2021r.

i. Opłata wpisowa za turniej od drużyny wynosi 1200 PLN i winna być uiszczona na konto Mid Golf Sp. z o.o. do dnia 15.05.2019r.

Nr konta 97 1160 2202 0000 0003 1874 8915

j. Opłata wpisowa dla drużyn z klubu Kraków wynosi 600 zł.

3. Formaty turnieju, tee:

a. Tee; mężczyźni – niebieskie, kobiety – czerwone.

b. Turniej dwudniowy na 36 dołkach w formacie stroke play brutto.

c. Turniej dwudniowy na 36 dołkach w formacie stableford netto

d. Do wyniku drużyny liczy się 2 najlepsze wyniki z każdego dnia.

e. Remisowy wynik drużyn rozstrzyga najlepszy wynik nie liczony (ostatnia runda)

4. Zwycięzcy turnieju w zależności od formatu

a. Zwycięska drużyna turnieju zdobywa Klubowy Puchar Masters Seniorów 2019. stroke play/stableford

b. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymują stosowne Puchary

c. Nagrodzeni zostaną również zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej.

 

5. Jeden z zawodników może być z poza klubu.