"Śpieszmy się grać w golfa
- czas tak szybko umyka"

Previous
Next


Graj aktywnie w Golfa.
Turnieje to radość życia.
Ogromne możliwości.
Wielka satysfakcja.
Fajne towarzystwo.


Regulamin Senior Golf Tour

Regulamin Senior Golf Tour 

1.Postanowienia ogólne

Senior Golf Tour jest serią golfowych turniejów, w których mogą brać udział zawodnicy spełniający limit wieku (dziewczęta i chłopcy ukończone 50 lat na 01.01. danego roku.  

Rywalizacja przebiega w dwóch grupach wiekowych.

  • Seniorzy od 50 do 65 lat

  • Masters seniorzy powyżej 65 lat

Organizatorem turniejów jest Mid Golf przy współpracy z golfowymi klubami polskimi i zagranicznymi pod patronatem PSGS i PZG.

2. System gry i ranking

Cała seria rozgrywana jest w dwóch formatach

(systemem strokeplay brutto i steblefort netto ), według reguł golfa (R&A Golf Club of ST. Andrews),reguł PZG i lokalnych poszczególnych pól golfowych.
Spóźnienie na start do 5 minut implikuje 2 uderzenia karne, powyżej 5 minut dyskwalifikację łącznie z naliczeniem wyższego handicapu.W systemie strokeplay brutto zwycięzcą zostaje zawodnik z najniższym wynikiem brutto .
O kolejności na  pozycjach w przypadku równego wyniku decyduje wynik ostatniej rundy, następnie wynik na ostatnich 9,6,3,1 dołkach, w steblefordzie też.

Główną motywacją jest uzyskiwanie punktów do rankingów, które będą wyznaczały pozycję gracza w każdym formacie gry.

3. Nagrody

W każdym turnieju za zajęcie pierwszych trzech miejsc przyznane będą puchary w każdej grupie wiekowej (Seniorzy, Masters Seniorzy).

Poszczególne formaty gry są rozłączne. Znaczy to, że jeśli zawodnik zajmie miejsce na podium np.

w brutto to nie otrzyma pucharu w innej kategorii i puchar przechodzi na następnego zawodnika.
Pierwsze trzy miejsca końcowej klasyfikacji rankingu będą honorowane dodatkowo nagrodami rzeczowymi.

4. Zasady przyznawania punktów

Ilość uzyskanych punktów decyduje o umiejscowieniu zawodnika w rankingu.

Punkty przyznawane są następująco:

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

200

31

79

61

30

2

180

32

77

62

29

3

170

33

75

63

28

4

162

34

73

64

27

5

156

35

71

65

26

6

152

36

69

66

25

7

148

37

67

67

24

8

144

38

65

68

23

9

140

39

63

69

22

10

136

40

61

70

21

11

133

41

59

71

20

12

130

42

57

72

19

13

127

43

55

73

18

14

124

44

53

74

17

15

121

45

51

75

16

16

118

46

49

76

15

17

115

47

47

77

14

18

112

48

45

78

13

19

109

49

43

79

12

20

106

50

41

80

11

21

103

51

40

81

10

22

100

52

39

82

9

23

97

53

38

83

8

24

94

54

37

84

7

25

91

55

36

85

6

26

89

56

35

86

5

27

87

57

34

87

4

28

85

58

33

88

3

29

83

59

32

89

2

30

81

60

31

90

1

Powyżej 90 miejsca każdy otrzymuje 1 pkt. 

Punkty zdobywają uczestnicy, którzy ukończyli turniej.

Prowadzone będą  rankingi Seniorów i Masters Seniorów

Rankingi Seniorów prowadzone będą  w czterech kategoriach:

  • Razem brutto

  • Razem stableford netto 

Rankingi Masters Senior  prowadzone będą w kategoriach

  • Razem brutto

  • Razem stableford netto

Dla turnieju dwudniowego punkty liczą się podwójnie. 

Do rankingu   brane  będzie 7 najlepszych wyników z jedenastu plus wynik Masters.s

5. Opłaty

Opłaty startowe należy uiścić na konto bankowe firmy Mid Golf.
Opłatę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie na pięć dni przed rundą treningową.

Istnieje możliwość wpłaty przed turniejem.

6. Zgłoszenia.

Zgłoszenia można dokonać. pod nr tel. 603387230 lub e-mail marek@midgolf.pl 

Na srtonie PZG w zakładce Turnieje

Na stronach www.midgolf.pl  Po podaniu podstawowych danych 
(tj. nazwisko, imię, adres, klub, numer tel., e-mail), uczestnik zgłoszony jest do turnieju.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Turnieju

Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji pocztą elektroniczną na adres: 

mid-golf@midgolf.pl co najmniej na 3 dni przed rundą treningową. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript,żeby go zobaczyć. co najmniej na 3 dni przed rundą treningową.
Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, po upływie 3-dniowego terminu, o którym mowa w pkt. a, należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u organizatora na numer 603387230 oraz pocztą elektroniczną na adres: marek@midgolf.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Zawodnik, który nie dokona zwolnienia siebie
z udziału w turnieju zgodnie z powyższymi procedurami, zostanie automatycznie niedopuszczony do następnego turnieju
z serii GMS lub danej tury do którego się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował.

8. Dyskwalifikacje

Każdy gracz, który nie pojawi się na starcie o wyznaczonej godzinie lub nie ukończy rundy bez ważnej przyczyny zostanie zdyskwalifikowany, oraz otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach GMS lub danej tury, do których się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. 
Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć osobiście w formie pisemnej w Centrum Turniejowym przed zakończeniem turnieju, lub przesłać e-mailem na adres:mid-golf@midgolf.pl w ciągu 7 dni od daty zakończenia turnieju. Pismo zostanie rozpatrzone przez Komitet Turnieju i w przypadku przyjęcia wyjaśnienia, kara zakazu startu może zostać uchylona. Gracz zostanie powiadomiony o decyzji najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem następnego turnieju. Decyzja Komitetu Turnieju jest ostateczna.

9. Terminy i miejsce rozgrywek

Termin i miejsca turniejów podane są na stronach: www.midgolf.pl.

10.Końcowe postanowienia

  • Nie odebrany puchar po zawodach przepada.

  • Prośba do uczestników o dogłębne przeanalizowanie warunków, aby na tym tle nie dochodziło do nieporozumień.

    Celem naszym jest propagowanie golfa jako sportowej rywalizacji.

Marek Gaik

Slezka Senior Golf Tour

Seria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov
Partnerstwo

Jesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy?

Skontaktuj się.
Mail marek@midgolf.pl
lub tel. +48 603 387 230.

Przedstawimy  Ci możliwości jak tego dokonać.

PARTNERZY

Patron Senior Golf Tour

Partner strategiczny

Partner medialny

Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o.  ul. Długa 61  47-460 Chałupki

konto bankowe  Millenium  97 1160 2202 0000 0003 1874 8915

kontakt  marek@midgolf.pl     tel. +48 603 387 230