"Śpieszmy się grać w golfa
- czas tak szybko umyka"

Previous
Next


Graj aktywnie w Golfa.
Turnieje to radość życia.
Ogromne możliwości.
Wielka satysfakcja.
Fajne towarzystwo.


Regulamin Senior Golf Tour

Regulamin Senior Golf Tour 

 

1.Postanowienia ogólne

Senior Golf Tour jest serią golfowych turniejów, w których mogą brać udział zawodnicy spełniający limit wieku (dziewczęta i chłopcy ukończone 50 lat na 01.01. danego roku.  

Rywalizacja przebiega w dwóch grupach wiekowych.

  • Seniorzy od 50 do 65 lat
  • Masters seniorzy powyżej 65 lat

Organizatorem turniejów jest Mid Golf przy współpracy z golfowymi klubami polskimi i zagranicznymi pod patronatem PSGS i PZG.

 

2. System gry i ranking

 

Cała seria rozgrywana jest w dwóch formatach

(systemem strokeplay brutto i steblefort netto ), według reguł golfa (R&A Golf Club of ST. Andrews),reguł PZG i lokalnych poszczególnych pól golfowych.
Spóźnienie na start do 5 minut implikuje 2 uderzenia karne, powyżej 5 minut dyskwalifikację łącznie z naliczeniem wyższego handicapu.W systemie strokeplay brutto zwycięzcą zostaje zawodnik z najniższym wynikiem brutto .
O kolejności na  pozycjach w przypadku równego wyniku decyduje wynik ostatniej rundy, następnie wynik na ostatnich 9,6,3,1 dołkach, w steblefordzie też.

Główną motywacją jest uzyskiwanie punktów do rankingów, które będą wyznaczały pozycję gracza w każdym formacie gry.

3. Nagrody

W każdym turnieju za zajęcie pierwszych trzech miejsc przyznane będą puchary w każdej grupie wiekowej (Seniorzy, Masters Seniorzy).

Poszczególne formaty gry są rozłączne. Znaczy to, że jeśli zawodnik zajmie miejsce na podium np.

w brutto to nie otrzyma pucharu w innej kategorii i puchar przechodzi na następnego zawodnika.
Pierwsze trzy miejsca końcowej klasyfikacji rankingu będą honorowane dodatkowo nagrodami rzeczowymi.

4. Zasady przyznawania punktów

Ilość uzyskanych punktów decyduje o umiejscowieniu zawodnika w rankingu.

Punkty przyznawane są następująco:

Miejsce Punkty   Miejsce Punkty   Miejsce Punkty
1 200   31 79   61 30
2 180   32 77   62 29
3 170   33 75   63 28
4 162   34 73   64 27
5 156   35 71   65 26
6 152   36 69   66 25
7 148   37 67   67 24
8 144   38 65   68 23
9 140   39 63   69 22
10 136   40 61   70 21
11 133   41 59   71 20
12 130   42 57   72 19
13 127   43 55   73 18
14 124   44 53   74 17
15 121   45 51   75 16
16 118   46 49   76 15
17 115   47 47   77 14
18 112   48 45   78 13
19 109   49 43   79 12
20 106   50 41   80 11
21 103   51 40   81 10
22 100   52 39   82 9
23 97   53 38   83 8
24 94   54 37   84 7
25 91   55 36   85 6
26 89   56 35   86 5
27 87   57 34   87 4
28 85   58 33   88 3
29 83   59 32   89 2
30 81   60 31   90 1

 

Powyżej 90 miejsca każdy otrzymuje 1 pkt. 

Punkty zdobywają uczestnicy, którzy ukończyli turniej.

Prowadzone będą  rankingi Seniorów i Masters Seniorów

Rankingi Seniorów prowadzone będą  w czterech kategoriach:

  • Razem brutto
  • Razem stableford netto 

Rankingi Masters Senior  prowadzone będą w kategoriach

  • Razem brutto
  • Razem stableford netto

Dla turnieju dwudniowego punkty liczą się podwójnie. 

Do rankingu   brane  będzie 7 najlepszych wyników z jedenastu plus wynik Masters.s

5. Opłaty

Opłaty startowe należy uiścić na konto bankowe firmy Mid Golf.
Opłatę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie na pięć dni przed rundą treningową.

Istnieje możliwość wpłaty przed turniejem.

6. Zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać. pod nr tel. 603387230 lub e-mail marek@midgolf.pl 

Na stronach www.midgolf.pl  Po podaniu podstawowych danych 
(tj. nazwisko, imię, adres, klub, numer tel., e-mail), uczestnik zgłoszony jest do turnieju.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Turnieju

Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji pocztą elektroniczną na adres: 

mid-golf@midgolf.pl co najmniej na 3 dni przed rundą treningową. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript,żeby go zobaczyć. co najmniej na 3 dni przed rundą treningową.
Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, po upływie 3-dniowego terminu, o którym mowa w pkt. a, należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u organizatora na numer 603387230 oraz pocztą elektroniczną na adres: marek@midgolf.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Zawodnik, który nie dokona zwolnienia siebie
z udziału w turnieju zgodnie z powyższymi procedurami, zostanie automatycznie niedopuszczony do następnego turnieju
z serii GMS lub danej tury do którego się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował.

8. Dyskwalifikacje

Każdy gracz, który nie pojawi się na starcie o wyznaczonej godzinie lub nie ukończy rundy bez ważnej przyczyny zostanie zdyskwalifikowany, oraz otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach GMS lub danej tury, do których się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. 
Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć osobiście w formie pisemnej w Centrum Turniejowym przed zakończeniem turnieju, lub przesłać e-mailem na adres:mid-golf@midgolf.pl w ciągu 7 dni od daty zakończenia turnieju. Pismo zostanie rozpatrzone przez Komitet Turnieju i w przypadku przyjęcia wyjaśnienia, kara zakazu startu może zostać uchylona. Gracz zostanie powiadomiony o decyzji najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem następnego turnieju. Decyzja Komitetu Turnieju jest ostateczna.

9. Terminy i miejsce rozgrywek

Termin i miejsca turniejów podane są na stronach: www.midgolf.pl.

10.Końcowe postanowienia

  • Nie odebrany puchar po zawodach przepada.
  • Prośba do uczestników o dogłębne przeanalizowanie warunków, aby na tym tle nie dochodziło do nieporozumień.
    Celem naszym jest propagowanie golfa jako sportowej rywalizacji.

Marek Gaik

Slezka Senior Golf Tour

Seria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov
Partnerstwo

Jesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy?

Skontaktuj się.
Mail marek@midgolf.pl
lub tel. +48 603 387 230.

Przedstawimy  Ci możliwości jak tego dokonać.

PARTNERZY

Patron Senior Golf Tour

Partner strategiczny

Partner medialny

Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o.  ul. Długa 61  47-460 Chałupki

konto bankowe  Millenium  97 1160 2202 0000 0003 1874 8915

kontakt  marek@midgolf.pl     tel. +48 603 387 230