"Śpieszmy się grać w golfa
- czas tak szybko umyka"

Previous
Next


Graj aktywnie w Golfa.
Turnieje to radość życia.
Ogromne możliwości.
Wielka satysfakcja.
Fajne towarzystwo.


Regulamin Senior Golf Tour 2021

1.Postanowienia ogólne
Senior Golf Tour jest serią golfowych turniejów, w których mogą brać udział zawodnicy
spełniający limit wieku (dziewczęta i chłopcy ukończone 50 lat na 01.01. danego roku. Mid Amatorzy mogą brać udział bez możliwości zdobycia nagród.
Rywalizacja przebiega w dwóch grupach wiekowych.
• Seniorzy od 50 do 65 lat
• Masters seniorzy powyżej 65 lat
Organizatorem turniejów jest Mid Golf przy współpracy z golfowymi klubami polskimi i
zagranicznymi pod patronatem PSGS i PZG.
2. System gry i ranking
Cała seria rozgrywana jest w dwóch formatach
(systemem strokeplay brutto i steblefort netto ), według reguł golfa (R&A Golf Club of ST.Andrews),reguł PZG i lokalnych poszczególnych pól golfowych.
Spóźnienie na start do 5 minut implikuje 2 uderzenia karne, powyżej 5 minut
dyskwalifikację łącznie z naliczeniem wyższego handicapu.W systemie strokeplay brutto
zwycięzcą zostaje zawodnik z najniższym wynikiem brutto .
O kolejności na pozycjach w przypadku równego wyniku decyduje wynik ostatniej
rundy, następnie wynik na ostatnich 9,6,3,1 dołkach, w steblefordzie też.
Główną motywacją jest uzyskiwanie punktów do rankingów, które będą wyznaczały pozycję
gracza w każdym formacie gry.
3. Nagrody
Rezygnujemy z wręczania pucharów na każdym turnieju.
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach golfista otrzymuje upust
finansowy na Finał
I miejsce 70 zł
II miejsce 50 zł
III miejsce 30 zł
Nagrodzimy każde trzy pierwsze miejsca w rankingach
Będzie to dofinansowanie do wyjazdu 04-11.12.2021 w hotelu Sueno - Turcja
4. Zasady przyznawania punktów
Ilość uzyskanych punktów decyduje o umiejscowieniu zawodnika w rankingu.
Punkty przyznawane są następująco:
Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty
1 200 31 79 61 30
2 180 32 77 62 29
3 170 33 75 63 28
4 162 34 73 64 27
5 156 35 71 65 26
6 152 36 69 66 25
7 148 37 67 67 24
8 144 38 65 68 23
9 140 39 63 69 22
10 136 40 61 70 21
11 133 41 59 71 20
12 130 42 57 72 19
13 127 43 55 73 18
14 124 44 53 74 17
15 121 45 51 75 16
16 118 46 49 76 15
17 115 47 47 77 14
18 112 48 45 78 13
19 109 49 43 79 12
20 106 50 41 80 11
21 103 51 40 81 10
22 100 52 39 82 9
23 97 53 38 83 8
24 94 54 37 84 7
25 91 55 36 85 6
26 89 56 35 86 5
27 87 57 34 87 4
28 85 58 33 88 3
29 83 59 32 89 2
30 81 60 31 90 1
Powyżej 90 miejsca każdy otrzymuje 1 pkt.
Punkty zdobywają uczestnicy, którzy ukończyli turniej.
Prowadzone będą rankingi Seniorów i Masters Seniorów
Rankingi Seniorów prowadzone będą w dwóch kategoriach:
• Razem brutto
• Razem stableford netto
Rankingi Masters Senior prowadzone będą w dwóch kategoriach
• Razem brutto
• Razem stableford netto
Dla turnieju dwudniowego punkty liczą się podwójnie.
Do rankingu brane będzie 12 najlepszych wyników plus wynik Finału
5. Opłaty
Istnieje możliwość wpłaty przed turniejem
6. Zgłoszeni.
Zgłoszenia można dokonać. pod nr tel. 603387230 lub e-mail
marek@midgolf.pl
Na stronach www.midgolf.pl Po podaniu podstawowych danych
(tj. nazwisko, imię, adres, klub, numer tel., e-mail), uczestnik zgłoszony jest do turnieju.
Na stronach PZGolfa w zakładce turnieje
7. Rezygnacja z uczestnictwa w Turnieju
Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może
wycofać się z zawodów przez konto golfisty lub pod warunkiem przesłania takiej informacji
pocztą elektroniczną na adres:
marek@midgolf.pl co najmniej na 3 dni przed rundą treningową. Adres poczty elektronicznej jest
chroniony przed robotami spamującymi.
W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript,żeby go zobaczyć. co najmniej na 3 dni
przed rundą treningową.
Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, po upływie 3-
dniowego terminu, o którym mowa w pkt. a, należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u
organizatora na numer 603387230 oraz pocztą elektroniczną na adres: marek@midgolf.pl Adres
poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Zawodnik, który nie
dokona zwolnienia siebie
z udziału w turnieju zgodnie z powyższymi procedurami, zostanie automatycznie niedopuszczony
do następnego turnieju
z serii SGT lub danej tury do którego się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się
kwalifikował.
8. Dyskwalifikacje
Każdy gracz, który nie pojawi się na starcie o wyznaczonej godzinie lub nie ukończy rundy bez
ważnej przyczyny zostanie zdyskwalifikowany, oraz otrzyma karę zakazu startu w następnych
dwóch turniejach GMS lub danej tury, do których się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów,
będzie się kwalifikował.
Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć osobiście w
formie pisemnej w Centrum Turniejowym przed zakończeniem turnieju, lub przesłać e-mailem na
adres: marek@midgolf.pl w ciągu 7 dni od daty zakończenia turnieju. Pismo zostanie rozpatrzone
przez Komitet Turnieju i w przypadku przyjęcia wyjaśnienia, kara zakazu startu może zostać
uchylona. Gracz zostanie powiadomiony o decyzji najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem
następnego turnieju. Decyzja Komitetu Turnieju jest ostateczna.
9. Terminy i miejsce rozgrywek
Termin i miejsca turniejów podane są na stronach: www.midgolf.pl.
10.Końcowe postanowienia
• Prośba do uczestników o dogłębne przeanalizowanie warunków, aby na tym tle nie dochodziło
do nieporozumień.
Celem naszym jest propagowanie golfa jako sportowej rywalizacji.
 Marek Gaik
Dyrektor sportowy Turniejów

Slezka Senior Golf Tour

Seria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov
Partnerstwo

Jesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy?

Skontaktuj się.
Mail marek@midgolf.pl
lub tel. +48 603 387 230.

Przedstawimy  Ci możliwości jak tego dokonać.

PARTNERZY

Patron Senior Golf Tour

Partner strategiczny

Partner medialny

Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o.  ul. Długa 61  47-460 Chałupki

konto bankowe  Millenium  97 1160 2202 0000 0003 1874 8915

kontakt  marek@midgolf.pl     tel. +48 603 387 230