"Śpieszmy się grać w golfa
- czas tak szybko umyka"

Previous
Next


Graj aktywnie w Golfa.
Turnieje to radość życia.
Ogromne możliwości.
Wielka satysfakcja.
Fajne towarzystwo.


Regulamin Puchar Klubów Śląskich

Regulamin SPAR Liga Golfowa region południowy.

1.Ogólne ustalenia:

Puchar Klubów Śląskich jest częścią SPAR Liga Golfowa dla

wszystkich golfist(ek/ów) z regionu południowego.
Organizatorem jest Mid Golf Sp. z o.o. we współpracy z polskimi

klubami golfowymi.
Partnerem  Pucharu Klubów Śląskich jest Multiserwis Sp. z o.o.
Terminy turniejów podane są na stronach internetowych www.midgolf.pl

2.Zgłoszenia na:

– www.midgolf.pl tel. 603387230
– na serwerze PZGolfa www.pzgolf.pl zakładka turnieje

3.Warunki uczestnictwa:

– zgłoszenie się do turnieju

4.Nagrody:

– puchary

5.Opłaty:

– Członkowie klubu opłata startowa
– Pozostali Green Fee danego klubu

6.Kategorie współzawodnictwa :

– Międzyklubowa

– Indywidualna

– Każdy klub ma prawo prowadzić w ramach tego turnieju swoją

klasyfikację klubową i nagradzać swoich klubowiczów.

Współzawodnictwo między klubami punktowane jest następująco:
Dany klub reprezentuje dowolna ilość zawodników ale punkty może

zdobywać maksymalnie 9 zawodników, którzy osiągnęli najlepszą

sumę punktów stablefordowych netto plus brutto.
Przy równej ilości zdobytych punktów rozstrzyga suma punktów

stablefordowych brutto zdobytych przez tych zawodników.
Po czterech turniejach regionalnych w zależności od zajętego

miejsca  klub otrzymuje  puchar.
Cztery zespoły awansują do finału ogólnopolskiego.
Współzawodnictwo indywidualne przebiega na każdym turnieju

gdzie zwycięzcy otrzymują puchary w nastepujących kategoriach:
– Strokplay brutto kobiety
– Strokeplay brutto mężczyźni
– Stableford netto hcp od 0 – 18,4
– Stableford netto od 18,5 – 56

Współzawodnictwo klubowe przebiega według reguł ustalonych

przez dany klub.

7. Techniczne postanowienia.
Gramy według regulaminów PZGolfa, reguł golfa i miejscowych

zasad danego pola golfowego.
Organizatorzy mają prawo zmian propozycji dla poszczególnych

turniejów.
Tee:

– mężczyźni –żółte
– kobiety –czerwone
-juniorzy do 12 lat – czerwone

8.Zwycięzcy.

Nagradzani są trzej zawodnicy w danej kategorii.
W kategorii mężczyzn zwycięzcą staje się zawodnik z najniższym

wynikiem uderzeń brutto.
W kategorii kobiet wygrywającą jest z najniższym wynikiem uderzeń brutto.
W kategoriach stablefordowych razem wygrywającym jest

zawodnik/czka z najwyższym wynikiem stablefordowych punktów

Puchary są rozdzielne tzn. zdobycie pucharu w jednej kategorii

uniemożliwia zdobycie go w innej kategorii

9.Decyzje o kolejności przy równej ilości punktów.

W kategorii decyduje lepszy wynik ostatnich 9,6,3,1 dołków.
Przy równości tych wyników zdecyduje handicap, a w ostateczności los.

10. Spóźnienie na start do 5 minut – 2 punkty karne, większe spóźnienie

dyskwalifikacja.
Każdy z zawodników ma prawo zgłosić protest do 10 minut po swoim

ukończeniu gry przy zapłaceniu 100 zł, które przepadają na rzecz

organizatora w przypadku jego niesłuszności.
Wyniki i inne informacje na stronie www.midgolf.pl.

11. Rankingi indywidualne Pucharu Klubów Śląskich

Rankingi prowadzone są w czterech grupach:
– Kobiety
– Mężczyźni
– Stableford od 0 do 18,4
– Stableford od 18,4 do 56

Do rankingu liczone jest cztery najlepsze wyniki z poszczególnych

turniejów plus wynik Masters.
Zwycięzcą staje się zawodnik z najwyższą ilością punktów .
W każdej kategorii będą nagradzani trzej zawodnicy(czki).
Przykład przyznawania punktów:
Ostatni zawodnik otrzymuje 1 punkt poprzedni o jeden więcej itd aż

do piątego miejsca włącznie.

Zawodnik na czwartym miejscu otrzymuje ilość punktów równą ilości

uczestników. Trzeci otrzymuje pięć punktów więcej od czwartego.
Drugi od trzeciego o pięć więcej, pierwszy o pięć więcej od drugiego.

Punkty zdobywają uczestnicy, którzy ukończyli turniej.
W przypadku równości punktów w rankingu o kolejności decyduje

wśród mężczyzn wyższy handicap lub los.

Wśród kobiet wyższy handicap lub los.
W rankingu stableford niższy handicap.

12.Zwycięzcą klubowym w regionie staje się klub z najwyższą sumą
punktów stablefordowych netto i brutto uzyskanych przez reprezentantów w czasie czterech
turniejów.

Slezka Senior Golf Tour

Seria turniejów dla seniorów na terenie Śląska Morawskiego w Czechach. Za względnie małą opłatę można poznać takie pola golfowe jak: Silherovice, Ropice, Celadna, Lipiny, Kravare, Rożnov
Partnerstwo

Jesteś przedsiebiorcą, który na lokalnym rynku lub krajowym chciałby skierować swoją ofertę do grupy docelowej jakimi są seniorzy?

Skontaktuj się.
Mail marek@midgolf.pl
lub tel. +48 603 387 230.

Przedstawimy  Ci możliwości jak tego dokonać.

PARTNERZY

Patron Senior Golf Tour

Partner strategiczny

Partner medialny

Copyright 2021 Mid Golf Sp. z o.o.  ul. Długa 61  47-460 Chałupki

konto bankowe  Millenium  97 1160 2202 0000 0003 1874 8915

kontakt  marek@midgolf.pl     tel. +48 603 387 230