Ponieważ pandemia wymogła specyficzne przeprowadzanie turniejów tkwimy w tym reżimie.

Zamiast pucharów po każdym turnieju trzej ludzie z podium otrzymają dofinansowanie do Finału.

  •  za pierwsze miejsce  70 zł
  • drugie miejsce            50 zł
  • trzecie                         30 zł 

Zdajemy sobie sprawę, że kwoty jednostkowe nie są oszałamiające ale na turniej to daje 600 zł a na wszystkie turnieje 13 800 zł

Jest to kwota za którą kupione byłyby puchary.

Za miejsca w rankingu  przewidujemy dofinansowanie do wyjazdu 05-12.12.2021 Sueno Turcja

  • pierwsze miejsce w kategorii   1000 zł
  • drugie miejsce                           700 zł
  • trzecie                                        500 zł  

Na kategorię daje 2 200 zł  jest ich  cztery więc razem 8 800 zł