Czesi przezorni zapisali się wcześniej. Niestety pojemność pola jest skończona i zapisy są zakończone. Pogoda ma być super więc nie dziwi liczba chętnych 88.
O
płata za granie to 800 KC. W tym obiad.
Lista startowa na Mid Golfie bo będzie na serwerze czeskim.
Planowane pierwsze starty od 8.00.

Należy wyciągnąć wnioski i na Silherovice i Celadną zapisywać się wcześniej.