Opłaty za turnieje można uiszczać w koronach, złotówkach lub kartą płatniczą.

Na każdym turnieju golfista otrzymuje :

  • pakiet startowy
  • obiad po trudach turnieju
  • piwo lub inny napój 
  • możliwość uzyskania upustu na finał za zajęcie trzech pierwszych miejsc w danej kategorii
  • zgodnie z przyjętą opcją Corona - virus pucharów nie przewidujemy

Opłaty na poszczególnych polach kształtują się następująco:

  • 01.09.2020  Ropice          1200 Kc
  • 02.09.2020 Celadna         1700 Kc
  • 03.09.2020 Ostravice        1300 Kc
  • 04.09.2020. Silherovice     1300 Kc