Przewidujemy Shotgun  o godz. 10.00 

( wszyscy jednocześnie)

Ponieważ dotarcie do najdalszych dołkow zajmie

chwilę prośba o wcześniejsze przybycie.