W sezonie 2018 nie następują zmiany w sposobie jak też w warunkach rozgrywania Audi Junior Tour.