Na początku sierpnia 02-03.08.2017 spotykamy się na Gradim

zaś 16-17.08.2017 na Rosie.