Już w czwartek spotykamy się na turnieju seniorów w Brzeżnie obok pięknego zamku na wspaniałym polu. Jak zawsze istotne są koszty ponoszone przez uczestników i tak:

Członkowie z prawem gry płacą opłatę turniejową 50 zł

Pozostali (goście pola)  opłatę green fee i opłatę turniejową łącznie 130 zł

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:

  • pakiety startowe z upominkami od sponsorów
  • możliwość zdobycia pucharu w czterech kategoriach
  • miłą atmosferę przed, w czasie i po turnieju
  • brak obiadu

Startujemy z pierwszego i dziesiątego tee od godz. 9.30