W następną sobotę spotykamy się w szrankach na ubitej ziemi

pola golfowego w Paczółtowicach.

Opłata dla gości mniejsza niż geen fee świąteczne. Wynosi 220 zł

Dla członków klubu z prawem gry opłata wynosi 60 zł.

 

Startujemy od godz. 9.00 z pierwszego tee.